Šta je skener glave?

»

»

Šta je skener glave?
Dijagnostikovanje mnogih bolesti je znatno olakšano i ubrzano jer postoji moderan aprat kao što je CT skener. Puls kardiološki centar poseduje najmoderniji 128 mulstislajsni CT skener. Korišćenjem ovog uređaja moguće je veoma detaljno i precizno snimiti čitavo telo. Na osnovu CT skeniranja dobijamo važne informacije o stanju u kom se nalaze organi i sistemi organa pacijenta, što omogućava precizno utvrđivanje problema i pomaže u daljem lečenju.

Šta je CT skener glave?

CT glave obuhvata snimanje kostiju lica, mozga i moždanih ovojnica, snimanje sinusa, uha, očnih duplji i kostiju lica.

 

CT skener ili komjuterizovana tomografija je savremena, neinvazivna dijagnostička metoda, za koju je karakteristično korišćenje rendgenskih zraka i moderne tehnologije kako bi se dobile što jasnije slike različitih delova tela.

 

Za razliku od običnog rendgenskog aparata, CT skener pravi slike na više slojeva, pa je precizniji i verodostojniji. Ovaj način rada podrazumeva i veću izloženost zračenju nego kod običnog rendgenskog snimanja, ali je rizik mali u odnosu na korist koju dijagnostika donosi.

 

Rendgen, kao starija metoda jednostavno ima određena ograničenja, pa ne može uvek dati podatke kakve može CT ili MSCT skener.

 

 

Pacijent se sprema za snimanje CT skenerom

Kada je potrebno snimanje glave?

Snimanje glave CT skenerom je moguće preporučiti kada je potrebno utvrditi mesta frakture lobanje, ali nije uvek neophodno u tom slučaju, jer postoje i drugi načini da se stekne uvid u stanje kostiju lobanje u takvoj situaciji.

 

Sa druge strane je izuzetno primenljivo i bitno za tačno utvrđivanje:

 • postojanja krvarenja i mesta krvarenja
 • da li postoji krvni ugrušak
 • da li je u pitanju šlog
 • da li postoji tumor ili se prethodni tumor rasejao
 • da li terapija lečenja maligniteta daje rezultate
 • da li postoji neka bolest ili malformacija lobanje
 • u cilju potvrđivanja sumnji na hidrocefalus (povećanje moždane šupljine)

Zbog kojih simptoma se preporučuje CT glave?

Na ovo pitanje je teško dati sveobuhvatan odgovor. Na skeniranje glave pacijent ne može ići samoinicijativno, nego ga na osnovu anamneze i drugih rezultata šalje onkolog, neurolog, neuropsihijatar ili neurohirurg u zavisnosti od prirode problema koje pacijent ima, od toka bolesti, vrste bolesti, njegovog stanja. 

 

Ipak neki od simptoma koje mogu imati pacijenti upućeni na CT glave su: 

 • neprekidne, jake glavobolje
 • gubitak svesti
 • epileptični napad
 • paraliza lica
 • oticanje lica
 • poremećaj ravnoteže

Kako izgleda CT glave?

CT aparat podseća na plitku cev u koju se uvlači krevet na kom leži pacijent. Krevet se namešta u odgovarajući položaj unutar mašine, kako bi bilo moguće da CT snimi željene delove tela. Ovim aparatom je moguće snimiti čitavo telo, mada je najčešće pacijentima potreban snimak jednog ili dva segmenta, odnosno jedan ili dva organa. 

 

U Kardiološkom centru Puls koristimo 128 multislajsni Incisive CT Philps skener, najnovije generacije i izuzetne preciznosti.

 

Važno je da osoba bude komotno obučena za snimanje, a u nekim situacijama u klinici će biti obezbeđena bolnička haljina. 

 

Aparat se nalazi u sali za komjetrizovanu tomografiju u posebnoj prostoriji, a lice obučeno za rad na skeneru u drugoj prostoriji koja je odvojena staklom, ali je u neprestanom kontaktu preko spikerfona sa osobom koju snima. 

 

Bitno je da pacijent kaže ukoliko oseća neku nelagodnost, kako bi bila otklonjena.

 

Može se desiti da pacijenta uplaši zvuk mašine, ali njegova pojava je normalna. Osim toga neki ljudi se osećaju klaustrofobično kada rade skener glave i u tim situacijama treba porazgovarati sa stručnjakom koji vodi snimanje. Nama je veoma važno da se pacijent oseća što prijatnije i minije, jer će tako i snimci biti bolji i jasniji.

 

Ovom postupku treba da pristupite bez straha jer nećete osetiti bol dok on traje, niti ćete iskusiti neke neprijatnosti.

 

Kada legnete na krevet i kada se nađete u pravom položaju za snimanje, oko vaše glave će se rotirati rendgen aparat koji će napraviti mnogo snimaka svih delova glave, na osnovu kojih posle dobijate dijagnozu i uputstva za lečenje.

Da li je potrebno kontrastno sredstvo za skeniranje glave?

Može biti potrebno korišćenje kontrastnog sredstva kada se radi snimanje glave, sve zavisi šta je krajnji cilj snimanja. Sredstvo se daje pacijentu kako bi se bolje videli neki inače teško uočljivi delovi.

Kako se pripremiti za CT glave?

Pacijent i doktror gledaju rezultateKao što smo već napomenuli, na snimanje glave treba doći komotno obučen, jer ćete neko vreme ležati na krevetu i treba da se osećate prijatno. Nekada pacijent mora da obuče bolničku haljinu. 

 

Pre CT skenera glave ne treba jesti i piti nekoliko sati ukoliko će biti korišćen kontrastni materijal.

 

Kontrast u sebi sadrži jod i zato je važno da pacijent istakne ako je alergičan na njega. Ukoliko ste nekada jeli indijski orah budite sigurni da nemate alergiju na kontrast.To i dalje ne znači da ako imate alergiju, da snimanje ne može da bude izvršeno, nego je možda potrebna konsultacija sa alergologom. Često reakcija ljudi na jod i ako se desi nije burna, nego u vidu kratkotrajnog osipa ili crvenila. Posle snimanja je potrebno piti što više tečnosti kako bi se kontrastno sredstvo što pre eliminisalo iz organizma.

 

Ukoliko imate bilo kakvu bolest, a posebno bolesti bubrega, treba to napomenuti. Pre snimanja u Puls kardiološkom centru se radi i analiza uree i kreatinina, ako će se koristiti kontrast, pa će se i na taj način steći uvid da li ste kandidat za skener glave.

 

Na snimanje treba doći bez metala, nakita, proteza, minđuša, pirsinga jer oni mogu ometati aparat.

 

Ako vam je potreban CT glave naravno da je bitno da znate i sve troškove snamog snimanja. Cena CT skenera glave iznos 10.500 dinara ili 13.500 dinara ukoliko se koristi kontrastno sredstvo. Naše osoblje koje možete pozvati na telefon 0117555000 će vam dati sve odgovore i razjasniće vam sve nedoumice ako ih i dalje imate.

Da li je skeniranje glave bezbedno?

Kod nekih pacijenata se javljaju različiti strahovi kada bivaju upućeni na snimanje glave ove vrste. Jedan od njih je uzrokovan podatkom da ova tehnologija podrazumeva korišćenje rendgenskih zraka, koji svakako nisu bezazleni, ali moramo naglasiti da se o dužini izlaganja tim zracima izuzetno vodi računa, a upravo dužina izlaganja utiče na potencijalne posledice.

 

CT aparat koristi rendgenske zrake koji su jači nego kod standardnog rendgenskog snimka. Ipak, budite sigurni da će ta količina biti minimalna potrebna za dobijanje dobrih snimaka. Snimanje će trajati petnaestak minuta i ono spada u dijagnostičke metode koje nikad neće biti preporučene bez dobrog razloga. 

 

Dakle, procenićemo na osnovu vašeg stanja i dotadašnjih analiza da li je neophodno ili je moguće do odgovora doći nekom još bezbednijom metodom.

 

Ako ste trudni, moguće je da će vam biti preporučena neka druga vrsta snimanja.

Šta da očekujem posle snimanja?

Posle snimanja treba piti što više tečnosti kako bi se kontrastno sredstvo što pre eliminisalo i možete se odmah vratiti redovnim aktivnostima.

 

Rezultate ćete dobiti odmah od našeg radiologa, koji će se truditi da vam što bolje objasni do kojih je zaključaka došao.

 

Bolesti vezane za kosti glave, mozak, oči i uši mogu biti zaista opasne. Veoma često ovo neće biti jedina analiza koja će biti preporučena pacijentu, ali će dati vredne informacije o stanju ili o smeru u kom dalje treba vršiti ispitivanja. Potpuno jasnu sliku o stanju tog dela tela je nekad nemoguće dobiti bez ovog tipa snimanja, iako ono podrazumeva određeni rizik zbog zračenja. Dalja terapija i lečenje će u mnogome zavisiti upravo od rezultata dobijenih na ovaj način. 

 

Postoje situacije, kao one kada se sumnja na krvarenje ili na moždani udar, kada nema vremena za čekanje i kada je neophodno hitno pristupiti skeneranju. Tada ono igra važnu ulogu u spašavanju života ugrožene osobe.

 

Ukoliko ste imali nedoumice ili strahove vezane za ovu metodu, nadamo se da ste uvideli njenu važnu ulogu u uspostavljanju prave dijagnoze. Kardiološki centar Puls je mesto gde možete dobiti najbolji i najbrži tretman, zato treba da budemo vaš izbor.

 

Reference

Aleksandra Obreški, Ana Papović, Jovo Paskaš, Ana Stanković, Danilo Jeremić, Kristina Davidović, 2022, Značaj multidetektorske kompjuterizovane tomografije u otkrivanju, praćenju i izboru terapije kod akutnog moždanog udara, volumen 3 broj 2, Srpski medicinski časopis Lekarske komore Srbije, https://www.smj.rs/sr/volumen-3-broj-2/znacaj-multidetektorske-kompjuterizovane-tomografije-u-otkrivanju-pracenju-i-izboru-terapije-kod-akutnog-mozdanog-udara

Ristović, Slavica, 1989, Kompjuterizovana tomografija – skener i primena u medicini, ISSN 0353-1821 (12, 17-18, str. 15-17), Fizika i tehnika, https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/11144706

Picture of Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Sve o snimanju na CT skeneru

Da li je snimanje CT skenerom bolno? Snimanje skenerom je bezbolno. Skenersko snimanje ili MSCT dijagnostika je neinvazivna dijagnostička metoda i tokom pregleda ležite na

Više »