Dr Boris Džudović

boris dzudovic

Dr Boris Džudović

Internista – Interventni kardiolog

Uža profesionalna orijentacija:

 • Interventna kardiologija
 • Invazivna dijagnostika i lečenje (koronarografija, perkutane koronarne intervencije, kateterska vođena tromboliza u plućnoj arteriji, balonska dilatacija plućnih arterija, postavljanje središnjih venskih katetera, postavljanje privremenog merača ritma itd.)
 • Transtorakalna ehokardiografija, interpretacija stres EKG testa


Obrazovanje:

 • Trenutno: doktorske studije iz tromboze i hemostaze
 • 2011 – 2015: Specijalizacija iz interne medicine i interventne kardiologije – Vojnomedicinska akademija VMA – Beograd
 • 1996 – 2002: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – osnovne studije

Radno iskustvo:

 • 2020 – Puls kardiološki centar, Interventni kardiolog
 • februar 2015 i trenutno – Lekar i interventni kardiolog na VMA, Klinika za internu medicinu – odeljenje za interventnu kardiologiju, Beograd.
 • 2018: Lekar u srpskom timu mobilnih hitnih lekara u Republici Mali u okviru Misije za obuku Evropske unije Mali (EUTM Mali).
 • 2011 – 2015 svake godine jednomesečni dobrovoljni rad kao lekar u Keniji i Ugandi
 • 2011 – 2015: Specijalizant iz interne medicine i interventne kardiologije – Vojnomedicinska akademija, Beograd.
 • 2010: Lekar srpskog vojnog medicinskog tima raspoređen u Republiku Čad i Centralnoafričku Republiku u okviru misije UN (MINURCAT)
 • 2004–2011: Lekar u antiterorističkoj jedinici, vojska Srbije – Pančevo.

 

Seminari, članstva, publikacije: 

Ukupno više od 40 objavljenih radova (kao prvi autor ili koautor) u domaćim i stranim medicinskim naučnim časopisima

Više na linku OVDE

Brojne usmene i poster prezentacije na naučno-medicinskim konferencijama širom sveta (ESC kongresi, evropski kongresi tromboze i hemostaze, ISTH kongresi, Podunavska liga protiv tromboze i hemoragičnih poremećaja …)