Dr Jelena Stanarčević

Dr Jelena Stanarčević

Neurolog

Uža profesionalna orijentacija:

Cerebrovaskularne bolesti, terapija akutnog moždanog udara, primarna i sekundarna prevencija moždanog udara, kritična stanja u neurologiji, neurološke komplikacije sistemskih bolesti, glavobolje.

Obrazovanje:

 • 2007 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – osnovne studije
 • 2017 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – specijalističke akademske studije iz oblasti Kliničke neurologije
 • 2017 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – doktorske akademske studije započela
 • 2020 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – specijalizacija iz neurologije
 • Od završne godine osnovnih studija kontinuirano se usavršava i aktivno učestvuje na međunarodnim i nacionalnim konferencijama iz oblasti neurologije.

Radno iskustvo:

 • 2008. – Nakon diplomiranja, završila redovan doktorski staž i uspešno položila državni ispit
 • 2008 – 2011. – Volonterski sticala iskustvo u obavljanju poslova kliničkog lekara na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije.
 • 2011. –  Zaposlena u Specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“ kao klinički lekar, potom kao specijalista neurologije.
 • godine boravila u Neurološkoj klinici Univerziteta u Insbruku, Austrija, kao stipendista Evropske federacije neuroloških društava (European Federation of Neurological Societies – EFNS), mentorstvo prof. dr Thomas Berger.
 • 2013, Peruđa, Italija – European Stroke Organisation (ESO) Summer School;
 • 2014, Bern, Švajcarska – European Stroke Organisation (ESO)/ European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT)/ European Society of Neuroradiology (ESNR) Stroke Winter School.

Članstva:

 • Član Srpskog lekarskog društva,
 • Član Društva neurologa Srbije,
 • Član Evropskog udruženja neurologa
 • Član Evropskog udruženja za moždani udar.
 • 2011 – 2015. jedan od regionalnih koordinatora Društva mladih neurologa Srbije (DMNS) pri Društvu neurologa Srbije (