Dr Matija Miljević

matija miljevic

Dr Matija Miljević

Specijalista radiologije

Uža profesionalna orijentacija:

 • Izvođenje dijagnostičkih imidžing procedura iz oblasti: klasične rendgen dijagnostike – grafije skeleta, pluća, abdomena i skopije – RTG ezofagogastroduodenuma, irigografija, pasaža tankih creva, holangiografija, gastrografinski test, proktografija, fistulografija, ultrazvuka – štitaste žlezde, abodmena i karlice, mekih tkiva, dopler karotidnih arterija i dopler arterija donjih i gornjih ekstremiteta,
 • KT – glave, grudnog koša, abdomena, karlice, angiografije – karotidnih arterija, arterija gornjih i donjih ekstrmiteta, koronarografije
 • Izvođenje vaskularnih (PTA, embolizacije) i nevaskularnih (bilijarna drenaža, stenting jednjaka i nefrostomija) procedura u interventnoj radiologiji.

 

Obrazovanje:

 • Mart 2014. – Položio stručni ispit – Specijalista radiologije
 • – 2013. – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Diploma: doktor medicine
 • – 2006. Opšta gimnazija “Milutin Milanković“

Radno iskustvo:

 • Januar 2021 – Puls kardiološki centar – radiolog
 • Mart 2017 – Kliničko-bolnički centar “Bežanijska kosa“, odeljenje: radiologija – dijagnostički imidžing centar
 • Decembar 2014. – Kliničko-bolnički centar “Bežanijska kosa“, Volonterska specijalizacija iz radiologije Odeljenje: Radiologija – dijagnostički imidžing centar
 • Septembar 2013. – Mart 2014. Kliničko-bolnički centar “Zemun“, Dom zdravlja “Novi Beograd“ , Volonterski staž
 • Septembar 2010. – Jun 2013. Institut za patologiju, Medicinski fakultet Beograd – saradnik u nastavi

 

Reference, stručni radovi i članstva:

 • Simpozijum „Dani Bežanijske Kose“
 • 13.-ti balkanski kongres radiologa – Sarajevo
 • 54.-ti kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem
 • Istraživanje na temu: Efekti ishrane obogaćene metioninom na lipidnu peroksidaciju i aktivnost katalaze u mozgu pacova
 • 53.-ti kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem
 • Istraživanje na temu: Procena elastičnosti aorte i leve komore u bolesnika sa prvim akutnim infarktom miokarda.