Dr Svetislav Mališić

Dr Svetislav Mališić

Dr Svetislav Mališić

Kardiolog

Specifična profesionalna orijentacija:

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije sa više od 15 godina iskustva u kardio-vaskularnoj dijagnostici. Stručnost uključuje: neinvazivnu kardiološku i vaskularnu dijagnostiku (color doppler ehokardiografija, vaskularna ultrasonografija). Predan unapređenju zdravstvene zaštite kroz neprestani lični i profesionalni razvoj.

 

Obrazovanje:

 • 2015-2016 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Subspecijalista kardiologije
 • 2011-2014 Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu – doktorske studije kardiologije
 • 2001-2006 Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija –  specijalističke studije interne medicine
 • 1992 – 1999 Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini – doktor medicine
 • 2008 – Ehokardiografija – osnovni kurs Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
 • 2009 – Škola za angiološku ultrasonografsku dijagnostiku – Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd, Srbija

Posao:

 • 2021 – Kardiolog u Puls kardiološkom centru u Beogradu
 • 2007-2021. Specijalista interne medicine i kardiologije – Naša poliklinika „Dr Rodoljub Ristić“, Beograd
 • 2006-2007. Specijalista interne medicine u „Opštoj bolnici Zemun“, Beograd – Dužnosti specijaliste za gerijatriju
 • 2001-2006. Specijalizant interne medicine na VMA, Beograd

 

Članstva:

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Udruženje kardiologa Srbije
 • Evropsko kardiološko udruženje – ESC
 • Ehokardiografsko udruženje Srbije – ECHOS
 • Član EACVI
 • Član HFA

 

Interesovanja:

Ehokardiografija, Interna medicina, kardiologija, vaskularna medicina, klinička kardiologija, medicinska istraživanja, srčana insuficijencija, neinvazivna kardiologija, koronarna nega, holter monitoring, kardiovaskularne bolesti, hipertenzija, bolest koronarnih arterija, flebologija, atrijalna fibrilacija, aritmije, infarkt miokarda.

 

Procedure koje izvodi:

Kardiološka neinvazivna dijagnostika: 24-časovno praćenje EKG Holtera; 24h AMBP; Test opterećenja

Kardiološka i vaskularna ultrazvučna dijagnostika: color doppler ehokardiografija, ultrasonografija glavnih krvnih sudova vrata, ultrasonografija krvnih sudova gornjih i donjih ekstremiteta, ultrasonografija trbušne aorte sa visceralnim granama, dopler renalnih arterija.