Dr Vladan Živković

Dr Vladan Živković

Pulmolog – pneumoftiziolog

Uža profesionalna orijentacija:

Doktor Vladan Živković je specijalista pneumoftiziolog. Zaposlen je u klinici za pulmologiju VMA i svakodnevno radi sa najzahtevnijim pacijentima. Doktor Živković poseduje veliko iskustvo u radu sa COVID pacijentima koje je stekao u radu u COVID bolnicama – KBC Zemun, VB Karaburma. Doktor Vladan Živković takođe obavlja invazivnu plućnu dijagnostiku.

 

Obrazovanje

  • Medicinski fakultet u Nišu,Medicinski fakultet VMA, Beograd
  • 2005 Medicinski fakultet Niš osnovne studije
  • 2017 Specijalizacija pneumoftiziologije, Medicinski fakultet VMA
  • 2021 Započete doktorske akademske studije
  • 2022 Usavršavanje iz bronhoskopije u IPBV
  • 2022 Trenutno na doktorskim akademskim studijama

Edukacija i kursevi

  • 2009 Kursevi urgentne medicine, Spasavanja u masovnim nesrećama – Hitna pomoć Niš
  • 2008 Kurs traumatologije, zbrinjavanja u ratnim uslovima – Hitna pomoć Niš

 

Posao

2012 – Lekar specijalista na I odeljenju klinike za pulmologiju VMA

2005 – Lekar u 63.padobranskoj brigadi, medicinsko zbrinjavanje osoblja,

2007 – Služba traganja i spasavanja.

 

Rad u vojnoj službi

Kao vojni lekar učestvovao je u Multinacionalnim operacijama, bio vođa tima u 3

misije ( DR Kongo ) koje su se bavile transportom povređenih i obolelih, kao i evakuacije

pacijenata sa mesta događaja u ustanovu višeg nivoa medicinskog zbrinjavanja.

Učestvovao je i u borbenoj misiji Vojske Srbije kao deo Autonomnog tima za zaštitu

broda u okviru misije ATALANTA Evropske unije – lekar u timu.

U tom smislu doktor Vladan Živković poseduje veliko iskustvo u radu internacionalnih medicinskih službi.