Prof. dr Branko Beleslin

Prof. dr Branko Beleslin

Kardiolog

Specifična profesionalna orijentacija:

Prof. dr Branko Beleslin je kardiolog iz Beograda sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima koji boluju od kardiovaskularnih oboljenja. Svoju profesionalnu karijeru gradio je na Klinici za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Prof Beleslin je na funkciji predsednika Udruženja kardiologa Srbije od 2021-2023 godine. Član je kako domaćih tako i evropskih kardioloških udruženja i veoma aktivno učestvuje na kongresima i stručnim skupovima kao predavač. Na čelu odeljenja za klinička istraživanja i edukaciju Kliničkog centra Srbije nalazi se od 2010 godine, a iste godine je postvaljen i za rukovodioca Odeljenja za funkcionalnu kardiovaskularnu dijagnostiku i hemodinamiku na Klinici za kardiologiju.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu od 1998 godine je  Profesor na predmetu kardiologija.

Prof. dr Branko Beleslin se bavi lečenjem hipertenzije, akutnog koronarnog sindroma i srčane slabosti.

Profesor Beleslin u Puls kardiološkom centru obavlja:

  • Kardiološke preglede
  • EKG srca
  • ultrazvuk srca
  • druge konsultacije, upute i pripreme pacijenata
  • interventne kardiološke procedure

 

Stručno se usavršavao širom zemlje i inostranstva. Često je predavač po pozivu na kongresima. Autor je i koautor nekoliko radova iz oblasti kardiologije.

Jedan od prvih koji je u Srbiji uradio proceduru intrakoronarnog hlađenja srčanog mišića kod pacijenta sa akutnim infarktom miokarda u cilju smanjenja oštećenja srčanog mišića tokom infarkta.

Danas je poznat kao promoter zdavog života za sve pacijente koji imaju kardiovaskularne probleme. Profesor Branko Beleslin bio je i član tima koji je lečio oslabljeno srce matičnim ćelijama.

 

Obrazovanje:

1989 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Osnovne studije.

1991 – 1995 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Specijalizacija iz Interne medicine.

1995 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu  – Magistrirao na temu iz kardiologije.

2006 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Doktorirao na temu iz kariologije.

 

Radno iskustvo:

2023 – Puls kardiološki centar – kardiolog

1990 – Klinika za kardiologiju, Kliničkog centra Srbije – kardiolog.

2010 – 2011 – Klinika za kardiologiju, Kliničkog centra Srbije – Direktor odeljenja.

2010 – Klinika za kardiologiju, Kliničkog centra Srbije – Na čelu odeljenja za klinička istraživanja i edukaciju.

2010 – Klinika za kardiologiju, Kliničkog centra Srbije – Rukovodilac Odeljenja za funkcionalnu kardiovaskularnu dijagnostiku i hemodinamika.

1998 – Medicinski fakultet u Beogradu – Profesor na predmetu kardiologija.

 

Članstva:

  • Srpsko lekarsko društvo
  • Srpsko udruženje kardiologa
  • Evropsko udruženje kardiologa
  • Evropsko udruženje ehokardiografije
  • Evropska asocijacija perkutanih koronarnih intervencija