Embolizacija tumora bubrega

Glavni zadatak naših bubrega je da filtriraju našu krv. Ponekad se mogu razviti mase (izrasline ili tumori) unutar naših bubrega. Neke od ovih izraslina su kancerozne, ali mnoge od njih nisu. U slučaju da Vam je dijagnostikovana neka izraslina ili masa na bubregu potrebna su dalje ispitivanja kako bi se proverilo da li je kancerogena ili ne.


Postoji mnogo različitih opcija za lečenje tumora i masa na bubrezima. Često postoji još više izbora ako se vaš kancer otkrije rano. Naš medicinski tim je tu da vam pomogne. Oni vam mogu pomoći da saznate više o prednostima i nedostacima tretmana. Ovde delimo više informacija o tumoru bubrega i koracima koje možete preduzeti ako se u vašem telu formirala neka masa.


Više od polovine bubrežnih masa otkriva se slučajno. Često ih lekar otkrije tokom generičkog skrininga ili kada se obratite zbog nekog drugog problema. Ako vaš lekar misli da imate problema sa bubrezima, možda će vas poslati kod urologa. Urolog je lekar koji je specijalizovan za urinarni sistem.


Ne postoje rutinski laboratorijski testovi za pronalaženje bubrežnih masa. Postoje mnogi testovi koji se mogu sporvrsti kako bi se dobilo vi[e informacija o vašim bubrezima.

Pregledi i testovi za ispitivanje bubrega

 • Fizički pregled i anamneza
 • Osnovni ili kompletni metabolički panel za proveru funkcije organa
 • Kompletna krvna slika za proveru krvi na znake bolesti
 • Analiza urina za proveru infekcije, krvi i proteina u urinu
 • Nivoi kreatinina u serumu ili drugi testovi funkcije bubrega da bi se proverilo da li se bubrezi oslobađaju otpadnog materijala
 • Ultrazvuk bubrega – da biste dobili slike vaših bubrega
 • CT snimanje i MRI za pomoć u dijagnostici i određivanju bubrežnih masa
 • Skeniranje kostiju i rendgenski snimak grudnog koša da biste saznali da li se tumor proširio
 • Biopsija bubrežnih masa da bi se otkrilo koji tip tumora imate

Simptomi tumora bubrega

Većina bubrežnih masa nema simptome u ranim fazama. Ako postoje simptomi, oni će najverovatnije biti:

 • Hematurija (krv u urinu)
 • Bol u boku između rebara i kukova
 • Bol u donjem delu leđa na jednoj strani (nije uzrokovan povredom) koji ne nestaje
 • Gubitak apetita
 • Gubitak težine koji nije uzrokovan dijetom
 • Groznica koja nije uzrokovana infekcijom i ne prolazi
 • Anemija (nizak broj crvenih krvnih zrnaca)

 

Diagnostika – Šta su bubrežne mase i tumori

Tumor ili tumorska masa je abnormalni rast izraslina u telu. Bubrežna masa ili tumor je abnormalni rast takvih izraslina u bubregu. Neke bubrežne mase su benigne (ne kancerogene), a neke maligne (kancerogene).

Jedna od četiri bubrežne mase je benigna. Manje mase su verovatnije benigne. Veće mase su verovatnije kancerogene. Neki tumori mogu rasti sporo dok neki mogu rasti brže i biti agresivniji. Agresivni tumori mogu se formirati, rasti i širiti veoma brzo.

Većina bubrežnih izraslina (oko 40%) su male, lokalizovane mase. Lokalizovan znači da se tumor nije proširio – odakle je prvi put krenuo. Glavne klase tumora bubrega su:

 • Karcinomi bubrežnih ćelija. Ovo su najčešći maligni tumori bubrega. Nalaze se u glavnoj materiji bubrega, gde se vrši filtriranje. Karcinom bubrežnih ćelija se može formirati kao jedan tumor unutar bubrega ili kao dva ili više tumora u jednom bubregu.
 • Benigni tumori bubrega. Oko 20% tumora uklonjenih iz bubrega je benigno. U ovoj klasi postoji oko devet imenovanih tumora. Neki mogu da narastu prilično veliki, ali skoro uvek nisu kancerogeni i ne šire se na druge organe.
 • Vilmsovi tumori. Vilmsovi tumori se skoro uvek javljaju kod dece i retko se nalaze kod odraslih.

Embolizacija tumora bubrega

Embolizacija je minimalno invazivan tretman, koji se obično koristi za lečenje benignih (nekanceroznih) masa u bubrezima. Embolisati znači blokirati arteriju ili venu. Tokom postupka embolizacije, male čestice se ubrizgavaju kroz kateter u masu. Ove čestice blokiraju protok krvi u masu, oduzimajući joj snabdevanje kiseonikom i hranljivim materijama. Ovo uzrokuje da masa odumre i smanji se.

U maju 2018, ova procedura je urađena bivšoj prvoj dami Melaniji Tramp za lečenje benigne bubrežne mase.


Kako se izvodi embolizacija tumora bubrega?

 

Interventni radiolog sa timom lekara, visoko obučenih tehničara i medicinskih sestara obavlja ovu proceduru u bolničkom okruženju. Koristeći rendgensko navođenje, specijalno obučeni interventni radiolog ubacuje tanku cev, nazvanu kateter, u arteriju u preponama. Kada se kateter postavi u grane arterije koje hrane masu, čestice embolizacije se ubrizgavaju, posebno ciljajući masu. Dodatni rendgenski snimci će biti urađeni kako bi se potvrdilo da je masa tretirana. Na kraju postupka, kateter će biti uklonjen, a mali otvor na koži se zatim prekriva zavojem. Nisu potrebni šavovi.


Kateter se postavlja u leziju bubrega

 

Čestice embolizacije se ubrizgavaju u leziju bubrega

Pre embolizacije bubrega

 • Dan pre embolizacije bubrega će vas kontaktirati član našeg tima i dati uputstva kako da se pripremite i u koje vreme treba da dođete. Ako niste kontaktirani, pozovite 0117555000 rano ujutru na dan procedure.
 • Trebalo bi da planirate da dođete dva sata pre zakazane procedure (tri sata ako niste obavili sve analize pre intervencije).
 • Ne bi trebalo da jedete ništa od ponoći pre procedure.
 • Trebalo bi da se konsultujete sa svojim lekarom o uzimanju redovnih lekova pre pregleda. Neke, kao što su Coumadin ili Plavik, ne treba uzimati pre embolizacije bubrega.
 • Neće vam biti dozvoljeno da vozite nakon procedure, tako da treba da se dogovorite da vam neko pomogne da dođete kući.
 • Želimo da vaše vreme tokom čekanja učinimo što prijatnijim. Razmislite o tome da ponesete svoj omiljeni časopis, knjigu ili muzički plejer koji će vam pomoći da vam vreme brže prođe.
 • Molimo Vas da dođete u komotnoj garderobi

Po prijemu u dnevnu bolnicu

 • Sastaćete se sa lekarom koji će vam objasniti proceduru i odgovoriti na sva pitanja koja imate.
 • Nakon ove diskusije, od vas će biti zatraženo da potpišete obrazac saglasnosti za proceduru.
 • Morate obavestiti medicinsku sestru ili rentgen tehničara o svim alergijama koje možda imate, ili ako ste trudni, pre vašeg pregleda.
 • Može se uzeti mali uzorak krvi za testiranje.

Nakon procedure embolizacije bubrega

 • Neki pacijenti će morati da ostanu u bolnici preko noći. Ovo će biti odlučeno kada se završi vaša procedura.
 • Trebalo bi da se pripremite za vožnju kući.
 • Radiolog će pregledati slike sa vaše intervencije i napisati izveštaj o nalazima.
 • Vaš lekar će sa vama razgovarati o rezultatima.

Puls kardiološki centar pruža čitav niz naprednih radioloških i kardioloških CT, Rendgen i ultrazvučnih snimanja kao i sve usluge iz oblasti interventne radiologije i intervencijskih tretmana tumora.


Stejdžing i klasifikacija tumora bubrega

 

Ocena tumora govori koliko su ćelije raka agresivne u vašem telu. Stadijum tumora govori koliko se rak proširio. Ocene od 1 do 4 pokazuju sve veću ozbiljnost, pri čemu je „1“ najniži nivo, a „4“ najviši. Viši stepen i napredniji stadijum obično dolazi sa većom veličinom tumora i agresivnijim tumorima. Veličina tumora pomaže u proceni rizika od razvoja kancera.

Rak bubrega se određuje pomoću sistema metastaza tumorskih čvorova (TNM).


„T“ u TNM sistemu nam govori o veličini glavnog (primarnog) tumora i da li je izrastao u obližnja područja.

T1 – tumor veličine do 7cm, ograničen na bubreg

T1a – tumor veličine do 4 cm, ograničen na bubreg

T1b – tumor veći od  4cm ali manji od 7cm ograničen na bubreg

T2 – tumor veći od 7 cm, ograničen na bubreg

T2a – tumor veći od 7 cm ali  mani od 10 cm ograničen na bubreg

T2b – tumor veći 10 cm ograničen na bubreg ograničen na bubreg

T3 – tumor se pruža u glavne vene, perirenalno masno tkivo, ali ne u ipsilateralnu nadbubrežnu žlezdu i ne probija Gerota fasciju

T3a – renalna vena ili njene grane, zahvata perirenalno tkivo i/ili renalni sinus ali ne probija

Gerota fasciju

T3b – širi se u venu kavu ispod dijafragme

T3c – zahvata venu kavu ili njen zid iznad dijafragme

T4 – tumor je probio gerotas-inn fasciju (i ipsilateralnu nadbubrežnu žlezdu)

 „N“ u TNM sistemu nam govori koliko se tumor proširio na obližnje (regionalne) limfne čvorove.


N0 – bez metastaza u regionalnim limfnim žlezdama

N1 – metastaze u jednoj regionalnoj lgl

N2 – metastaze u više od jedne lg


 „M“ u TNM sistemu nam govori o metastazama i da li se kancer proširio (metastazirao) na druge delove tela. Širenje je najčešće na pluća, kosti, jetru, mozak i udaljene limfne čvorove.


M0 – nema udaljenih metastaza

M1 – udaljene metastaze


Tumori stadijuma I i II uključuju kancere bilo koje veličine koji su ograničeni na bubreg.

Tumori III faze su ili lokalno invazivni (T3) ili zahvataju limfne čvorove (N1).

Tumori stadijuma IV su se proširili izvan bubrega u obližnje (T4) ili udaljene metastaze (M1).