Budućnost je u klikovima, a ne u domovima zdravlja i bolničkim kompleksima

U Beogradu na 15. konferenciji digitalne medicine FUTURE IS NOW, na kojoj je dr Igor Tulevski, kardiolog i jedan od osnivača Kardiološkog centra Puls i CCN-a (specifičan tip neuronske mreže za analizu podataka i unapređenje zdravstvene usluge), kao jedan od predavača govorio na temu „Budućnost je u klikovima, a ne u bolničkim kompleksima“.

 

Dr Tulevski je predstavio model funkcionisanja zdravstvene usluge koja će, zahvaljujući digitalizaciji i novim tehnologijama, biti znatno efikasnija, ekonomičnija i u potpunosti podređena pacijentu. Telemedicinski monitoring smanjuje broj nepotrebnih dolazaka u medicinske ustanove, omogućava korigovanje terapije na daljinu, kao i konstantno praćenje stanja određenih grupa pacijenata kojima je to potrebno. Na taj način optimizuje se upotreba medicinskih resursa, smanjuju se troškovi lečenja, kao i vreme između pojave simptoma i početka terapije.

Puls kardiološki centar unapređuje svoju uslugu u skladu sa najnovijim tehnološkim trendovima. Zahvaljujući procesu digitalizacije, u Pulsu je vreme za administrativne procedure maksimalno skraćeno kako bi se što više vremena posvetilo pacijentu i njegovom problemu.       

 

„Sve radimo u želji da unapredimo zdravstvo i zdravstvenu slugu. Celu strukturu i logistiku u našem centru smo napravili tako da bude organizovana oko problema pacijenta. Ako je, na primer, u pitanju bol u grudima, imamo određen broj parametara koje treba odrediti, pretraga za dijagnostiku, a za to su potrebni  lekari i osoblje. Sve to se unese u naš  sistem, tako da kada pacijent dođe, tačno se zna šta se radi i u koje vreme i kada će da završi sa pregledima“, rekao je na Konferenciji dr Igor Tulevski.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor