Budućnost je u klikovima, a ne u domovima zdravlja i bolničkim kompleksima

U Beogradu na 15. konferenciji digitalne medicine FUTURE IS NOW, na kojoj je dr Igor Tulevski, kardiolog i jedan od osnivača Kardiološkog centra Puls i CCN-a (specifičan tip neuronske mreže za analizu podataka i unapređenje zdravstvene usluge), kao jedan od predavača govorio na temu „Budućnost je u klikovima, a ne u bolničkim kompleksima“.

 

Dr Tulevski je predstavio model funkcionisanja zdravstvene usluge koja će, zahvaljujući digitalizaciji i novim tehnologijama, biti znatno efikasnija, ekonomičnija i u potpunosti podređena pacijentu. Telemedicinski monitoring smanjuje broj nepotrebnih dolazaka u medicinske ustanove, omogućava korigovanje terapije na daljinu, kao i konstantno praćenje stanja određenih grupa pacijenata kojima je to potrebno. Na taj način optimizuje se upotreba medicinskih resursa, smanjuju se troškovi lečenja, kao i vreme između pojave simptoma i početka terapije.

Puls kardiološki centar unapređuje svoju uslugu u skladu sa najnovijim tehnološkim trendovima. Zahvaljujući procesu digitalizacije, u Pulsu je vreme za administrativne procedure maksimalno skraćeno kako bi se što više vremena posvetilo pacijentu i njegovom problemu.       

 

„Sve radimo u želji da unapredimo zdravstvo i zdravstvenu slugu. Celu strukturu i logistiku u našem centru smo napravili tako da bude organizovana oko problema pacijenta. Ako je, na primer, u pitanju bol u grudima, imamo određen broj parametara koje treba odrediti, pretraga za dijagnostiku, a za to su potrebni  lekari i osoblje. Sve to se unese u naš  sistem, tako da kada pacijent dođe, tačno se zna šta se radi i u koje vreme i kada će da završi sa pregledima“, rekao je na Konferenciji dr Igor Tulevski.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Kako marihuana utiče na srce?

Marihuana ili kanabis jedna od najčešće korišćenih psihoaktivnih supstanci u svetu. U mnogim zemljama legalizovana je upotreba marihuane u zdravstvene svrhe (njeno dejstvo ublažava hronični

Više »

Kako ekstazi utiče na srce?

Ekstazi je ime koje se koristi za ilegalnu sintetičku drogu metilendioksimetamfetamin (MDMA). Ekstazi je psihoaktivni stimulans, povećava aktivnost serotonina, dopamina i norepinefrina kako bi se

Više »