Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ko je naš holandski partner

CCN ili Cardiologie Centra Nederland je holandska organizacija koja se sastoji od nezavisnih klinika za lečenje kardiovaskularnih bolesti. Jedinstvena karakteristika CCN-a je način na koji savršeno prilagođava svoju ambulantnu negu potrebama pacijenta i lekara koji pacijenta upućuje.

Kvalitet, pažnja i minimalno vreme čekanja

CCN pruža kvalitet, ličnu pažnju i minimalno vreme čekanja. Pacijenti se mogu pregledati u CCN u roku od 48 sati, a u hitnim slučajevima čak i istog dana. Vrhunski kardiolozi i specijalisti isti dan obavljaju sve neophodne testove. Nakon završetka svih testova, kardiolog će razgovarati sa pacijentom o dijagnozi i, tamo gde je potrebno, sastaviti plan lečenja. Pacijenti odmah znaju svoje stanje.

Mi smo jedan otkucaj ispred

CCN je javno-privatna mrežna organizacija koja nudi izvrsnu kardiološku negu. Cilj nam je da doprinesemo dobrobiti javnosti pružajući najbolju negu, čineći je brzo dostupnom i jeftinijom za sve, i kontinuiranim ulaganjem u zdravstvene inovacije i poboljšanja.

Prilagođavanje nege potrebama

Dvoje ambicioznih kardiologa osnovali su Cardiologie Centra Nederland 2006. godine, vođeni željom da ambulantnu negu efikasnije prilagode potrebama pacijenata i lekara.

Početak

Počeli smo sa centrom u Amsterdamu. Lekari opšte prakse bili su oduševljeni našom odličnom kardiološkom negom i ubrzo su u naš centar uputili hiljade pacijenata sa srčanim problemima. Podstaknuti ovim entuzijazmom, prilično brzo smo otvorili nekoliko manjih centara na raznim lako dostupnim lokacijama.

Brzina, kvalitet i rast

Intenzivna saradnja sa velikim bolnicama i univerzitetskim bolnicama znači da se pacijenti koji čekaju operacije srca, angioplastiku (PTCA) / tretmane za nepravilne otkucaja srca i implantaciju pejsmejkera ​​mogu pregledsti brzo i kompetentno. Ambulantno lečenje se zatim može nastaviti na CCN.

Sve veći broj ambicioznih kolega sa naučnim i akademskim iskustvom pridružio se i nastavlja da se pridružuje Cardiologie Centra Nederland. Kao rezultat, u svakoj oblasti postoji stručno znanje iz kardiologije, a kvalitet zdravstvene zaštite i inovacija su zagarantovani.

Oduševljenje nije bilo ograničeno na pacijente i lekare koji su ih uputili: zdravstveno osiguranje je takođe videlo priliku da svojim klijentima garantuje izvrsnu kardiološku negu i sada sarađuju sa nama u inovacionim projektima u zdravstvu.

Budućnost

Cardiologie Centra Nederland nastavlja da raste i radi na svom kvalitetu i usluzi. Dok to radimo, uvek imamo na umu naše pacijente, brinemo o njima imamo lični konatkt i tražimo i pružamo najbolji tretman za svakog pojedinca.

https://www.cardiologiecentra.nl/en/

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor