Ko je naš holandski partner

»

»

Ko je naš holandski partner

CCN ili Cardiologie Centra Nederland je holandska organizacija koja se sastoji od nezavisnih klinika za lečenje kardiovaskularnih bolesti. Jedinstvena karakteristika CCN-a je način na koji savršeno prilagođava svoju ambulantnu negu potrebama pacijenta i lekara koji pacijenta upućuje.

Kvalitet, pažnja i minimalno vreme čekanja

CCN pruža kvalitet, ličnu pažnju i minimalno vreme čekanja. Pacijenti se mogu pregledati u CCN u roku od 48 sati, a u hitnim slučajevima čak i istog dana. Vrhunski kardiolozi i specijalisti isti dan obavljaju sve neophodne testove. Nakon završetka svih testova, kardiolog će razgovarati sa pacijentom o dijagnozi i, tamo gde je potrebno, sastaviti plan lečenja. Pacijenti odmah znaju svoje stanje.

Mi smo jedan otkucaj ispred

CCN je javno-privatna mrežna organizacija koja nudi izvrsnu kardiološku negu. Cilj nam je da doprinesemo dobrobiti javnosti pružajući najbolju negu, čineći je brzo dostupnom i jeftinijom za sve, i kontinuiranim ulaganjem u zdravstvene inovacije i poboljšanja.

Prilagođavanje nege potrebama

Dvoje ambicioznih kardiologa osnovali su Cardiologie Centra Nederland 2006. godine, vođeni željom da ambulantnu negu efikasnije prilagode potrebama pacijenata i lekara.

Početak

Počeli smo sa centrom u Amsterdamu. Lekari opšte prakse bili su oduševljeni našom odličnom kardiološkom negom i ubrzo su u naš centar uputili hiljade pacijenata sa srčanim problemima. Podstaknuti ovim entuzijazmom, prilično brzo smo otvorili nekoliko manjih centara na raznim lako dostupnim lokacijama.

Brzina, kvalitet i rast

Intenzivna saradnja sa velikim bolnicama i univerzitetskim bolnicama znači da se pacijenti koji čekaju operacije srca, angioplastiku (PTCA) / tretmane za nepravilne otkucaja srca i implantaciju pejsmejkera ​​mogu pregledsti brzo i kompetentno. Ambulantno lečenje se zatim može nastaviti na CCN.

 

Sve veći broj ambicioznih kolega sa naučnim i akademskim iskustvom pridružio se i nastavlja da se pridružuje Cardiologie Centra Nederland. Kao rezultat, u svakoj oblasti postoji stručno znanje iz kardiologije, a kvalitet zdravstvene zaštite i inovacija su zagarantovani.

Oduševljenje nije bilo ograničeno na pacijente i lekare koji su ih uputili: zdravstveno osiguranje je takođe videlo priliku da svojim klijentima garantuje izvrsnu kardiološku negu i sada sarađuju sa nama u inovacionim projektima u zdravstvu.

Budućnost

Cardiologie Centra Nederland nastavlja da raste i radi na svom kvalitetu i usluzi. Dok to radimo, uvek imamo na umu naše pacijente, brinemo o njima imamo lični konatkt i tražimo i pružamo najbolji tretman za svakog pojedinca.

https://www.cardiologiecentra.nl/en/

Picture of Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor