Šta sve može da otkrije ehokardiografski pregled?

»

»

Šta sve može da otkrije ehokardiografski pregled?
Priprema pacijenta za pregled srca
Ako vam je savetovano da uradite ehokardiografiju (ultrazvuk, eho srca) ne treba da se plašite sprovođenja ove dijagnostičke metode, jer spada u neinvazivne, bezbedne, bezbolne, osim toga i u najčešće preporučivane i sprovođene metode.

Eho srca se preporučuje u mnogim situacijama, na primer, ukoliko spadate u rizičnu grupu za razvoj kardiovaskularnih problema, ako imate već izražene simptome koji upućuju na neki problem sa srcem, pred određene operacije ili radi praćenja toka lečenja već ustanovljenih srčanih oboljenja. Osim toga, čak i kad nemate nikakvih simptoma i genetskih predispozicija, eho srca može biti deo vaše redovne godišnje kontrole zdravlja.

Šta je ehokardiografija?

Ehokadiografija ili eho srca je metoda snimanja srca koja koristi dvodimenzionalni, trodimenzionalni i Doppler ultrazvuk kako bismo dobili slike srca i to u realnom vremenu.

Na ovaj način je moguće videti oblik, veličinu, performanse srca, njegovih komora i pretkomora, mesto i dimenzije oštećenja, da li postoji tečnost oko srca, šum, kako srce pumpa krv, ali i izgled zalistaka.

 

Pacijent u toku ehokardiografije

Kada se radi eho srca?

Eho srca se može izvoditi i kao deo sistematskog pregleda, ali i zbog prisustva simptoma koji ukazuju na mogućnost postojanja nekog srčanog problema.

Ukoliko su prisutni konkretni razlozi zbog kojih je preporučen ultrazvuk, to su najčešće sledeći:

  • kad postoji sumnja na probleme na srčanim zaliscima ili u nekoj šupljini srca
  • kad postoji sumnja da je srčano tkivo oštećeno
  • ako postoji sumnja na urođenu srčanu anomaliju

Priprema za ehokardiografiju                          

Pred eho srca nije neophodna posebna priprema. Ako ste na nekoj terapiji posavetujte se sa doktorom da li bi trebalo da je redovno uzmete ili će vam od koristi biti da se pojavite na pregledu bez uzete doze leka.

Tipovi ehokardiografije

U odnosu na to koji podaci u vezi sa srcem su potrebni lekaru specijalisti, pacijent može biti upućen na određeni tip ehokardiografije. Postoje sledeći tipovi:

  • Transtorakalna ehokardiografija

Transtorakalna ehokardiografija predstavlja standardni ultrazvuk srca. Ukoliko vam je baš taj tip ultrazvuka preporučen, treba da znate da nije neophodna posebna priprema. U toku snimanja pacijent leži na leđima, bez garderobe na tom delu, a doktor nanosi gel na sondu, a potom sondom razmazuje gel po grudnom košu. Zahvaljujući gelu moguće je da ultrazvučni talasi prođu kroz grudni koš i da se pokaže snimak srca.

Doktor će sondu postaviti na prednji torakalni zid pacijenta, pa će kroz njega proći ultrazvučni talasi pri čemu će nastati slika.

U toku primene ove metode može da se ukaže potreba za korišćenjem kontrasta, ukoliko rebra otežavaju uočavanje srca. Kontrast se ubrizgava pacijentu u venu. Korišćenje ovog agensa je sigurno, ali se daje samo ukoliko je neophodno za obezbeđivanje kvaliteta snimka.

Osim toga, možda će doktor tražiti da dišete na određen način ili da se okrenete na levu stranu. Sam pregled nije neprijatan, osim što će možda u nekom momentu pritisak sonde biti jači da bi se bolje videlo ono što doktor pokušava da proveri.

Snimak ultrazvuka se može čuvati na hard disku, cd-u ili slično, kako bi kasnije mogao biti ponovo pogledan.

Ehokardiografija u proseku traje između pola sata i četrdeset pet minuta.

  • Transezofagealna ehokardiografija

Ova metoda se ređe sprovodi jer je invazivna i neprijatna, ali ukoliko je nemoguće dobiti validne podatke primenom standardnog ultrazvuka srca, doktor će pribeći ovoj metodi.

Za izvođenje transezofagealne ehokardiografije potrebna je posebna sonda sa ultrazvučnim trasđuserom na vrhu, koja se aplicira u jednjak pacijenta. Na taj način se dobijaju slike direktno iza srca. Dobijeni snimci su izuzetno dobrog kvaliteta.

Pomenuto je napred da je postupak neprijatan, pa se zato preporučuje da pacijent bude sediran, kako bi ultrazvuk bio dobro obavljen.

Sve vreme će doktor pratiti nivo kiseonika u krvi, a možda će i preporučiti pacijentu da još neko vreme posle snimanja ostane na posmatranju, pre nego što bude pušten kući.

Takođe je moguće da osoba oseća nelagodnost u grlu posle snimanja zbog uvođenja sonde.

  • Doppler ehokardiogram

Treći tip ultrazvuka srca je dopler ehokardiogram. Kao i standardni eho srca i ovo je neinvazivna metoda. Doppler daje detaljnije podatke o srcu i krvnim sudovima. Zahvaljujući ovom tipu snimanja moguće je pratiti i meriti brzinu kretanja krvi u srcu i proveriti smer kretanja. Veoma jasno i slikovito je dočarano kretanje krvi jer je obojeno u dve boje: crvenu i plavu.

Doppler tehnike je moguće primenitii kod transezofagealne i transtorakalne ehokardiografije.

Ova procedura takođe spada u neinvazivne i koristi se za snimanje srčanog zida.

Na samom početku doktor pravi snimke srca u stanju mirovanja, kako bi odredio pravac kretanja srčanog zida.

Posle toga se pacijent upućuje da radi određene vežbe ili da hoda na traci. Nivo opterećenja će zavisiti od godina i zdravstvenog stanja pacijenta. U situacijama u kojima pacijent jednostavno ne može da se kreće, doktor će dati lekove koji će ubrzati ritam srca do željenog, odnosno potrebnog nivoa.

Zatim se ponovo snima srce, ali ovoga puta „u stresu“ da bi se pratilo kretanje srčanog zida na vrhuncu srčanog rada.

Ovim ultrazvukom je obuhvaćen zid srca, ne i koronarne arterije, ali ukoliko postoje problemi sa koronarnim arterijama, oni mogu uticati i na pokretanje srčanog zida.

Stres ehokardiogram je relativno bezbedna metoda. Ultrazvučni zraci koje se koriste su svakako bezbedni, samo zbog stresa kom je telo izloženo retko može doći do poremećaja srčanog ritma osobe koja je podvrgnuta ovoj metodi, a još ređe posledice mogu biti veće.

  • Trodimenzionalna ehokardiografija

3D ehokardiografija je moderna metoda koja zahvaljujući posebnim sondama i sistemima za obradu podataka daje veoma detaljne prikaze. Na ovaj način je moguće videti presek srca u različitim ravnima, ali i rekonstruisati 3D slike anatomskih struktura, što je važno za detektovanje i shvatanje patoloških procesa.

Ova metoda je svoju primenu našla osim u dijagnostici i u nekim intraoperativnim procedurama, kao što je endomiokardijalna biopsija desne komore i slično. U ovim situacijama je važna jer može dati sliku srca u realnom vremenu.

Rezultati ehokardiografije

Pacijent i doktor u toku pregleda srca

 

Rezultati ultrazvuka srca će vam biti dostupni odmah po završetku snimanja. Doktor će obaviti razgovor sa vama, objasniće vam šta je uočio i ako je potrebno uputiće vas u dalje korake. U zavisnosti od rezultata, osoba može biti upućena na dodatna testiranja ili može biti prepisana terapija i objašnjen tok lečenja.

Da li je eho srca bezbedna metoda?

Ultrazvučni zraci nisu štetni, pa njima mogu biti izloženi čak i deca i trudnice. Nema ograničenja ni kada je u pitanju broj ultrazvučnih pregleda, tako da bezbednost u tom smislu ne treba dovoditi u pitanje.

S druge strane važno je napomenuti da ukoliko radite stres ehokardiogram zbog izloženosti organizma naporu izvestan rizik postoji, jer može da se desi neki neželjeni efekat u vidu poremećaja rada srca, a zaista retko i infarkt.

Osobe koje osećaju nelagodnosti u toku napora, otežano dišu verovatno će biti upućene na ovaj test kako bi se proverile karakteristike i performanse srca, njegovih komora i izgled zalistaka. Na javljanje doktoru i pregled ne treba dugo čekati jer je u svim situacijama kada se jave problemi sa srcem brzo reagovanje od presudne važnosti.

Čak i ako nemate simptome, a iz nekog razloga imate predispozicije za razvoj bolesti srca, ovaj pregled vam može biti koristan. On se nalazi i u ponudi Totalni pregled srca koju smo formirali u cilju kompletne provere srca naših pacijenata.

Kod nas ste uvek na prvom mestu, termin za pregled ćete dobiti u najkraćem roku, a tretman koji vas očekuje od strane obučenog i profesionalnog medicinskog kadra će upotpuniti osećaj da smo tu zbog vas i vašeg zdravlja.

Picture of Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor