Hemoglobin u krvi vam je povišen? Saznajte šta je i kako nastaje!

»

»

Hemoglobin u krvi vam je povišen? Saznajte šta je i kako nastaje!
Medicinske sestre vade krv pacijentima u Kardiološkom centru Puls
Hemoglobin je vrlo važna biološka supstanca humanog organizma i kao takva predstavlja i jedan od neizostavnih parametara svakog laboratorijskog nalaza krvi kao što je i kompletna analiza krviU telu se nalazi u eritrocitima (crvenim krvnim zrncima) kao njihov sastavni deo gde i ispoljava svoju glavnu ulogu u prenosu kiseonika (O2). 

 

Naziv hemoglobin potiče od dve strane reči grčkog porekla, hem i globin, što zapravo ukazuje na njegovu složenu hemijsku strukturu. Ono što je zanimljivo je da se hemoglobin u ljudskom organizmu može naći u više od jednog oblika, a sve to usled neverovatne složenosti biohemijskih procesa i samog organizma kao celine. 

Šta je hemoglobin i čemu služi?

Hemoglobin je organska biogena materija koja je prema svojoj hemijskoj strukturi svrstana u grupu proteina (belančevina). 

 

U ljudskom telu, molekul hemoglobina se sastoji iz dva dela, proteinskog dela (globulina) i neproteinskog dela (hema). Globularni deo čine četiri proteinska lanca od kojih je svaki povezan sa centralnim neproteinskim delom molekula koji sadrži i atom gvožđa (Fe⁺) u sebi. Glavno mesto delovanja hemoglobina u organizmu je krv, a kako je on i sastavni deo crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) zbog toga je i jedan od najbitnijih metaloproteina (zato što sadrži u sebi i gvožđe) i pigmenata krvi. 

 

Hemoglobin u krvi prvenstveno služi za prenos kiseonika (O2), ali je takođe bitan i za prenos ugljen-dioksida (CO2) i vodonikovih jona (H⁺). 

 

Medicinska sestra vadi krv pacijentu

Koje su normalne vrednosti hemoglobina?

Fiziološke (normalne) vrednosti hemoglobina se razlikuju u odnosu na pol i uzrast, pa tako postoji i određeni referentni opseg vrednosti za svaku ciljnu grupu: 

 • Muškarci: 140-180 g/l 
 • Žene: 120-160 g/l
 • Deca: 110-160 g/l 
 • Trudnice: 110-120 g/l 

 

Ono što je opšteprihvaćeno u smislu fizioloških vrednosti za opštu populaciju jesu referentne vrednosti hemoglobina u opsegu 120-180 g/lSa medicinske tačke gledišta, ukoliko dođe do pada ukupnog hemoglobina ispod precizno određene vrednosti i nevezano za promenu broja eritrocita, nastaće anemija, koja uvek predstavlja patološko stanje tj. bolest. 

 

Anemija se dalje može deliti u više grupa u zavisnosti od tipa uzročnika koji je aktivira. U anemiji, pored nalaza snižene vrednosti hemoglobina u krvi, nalazimo i povišen MCHC, koji može bliže pojasniti o kojem tipu anemije se radi. Rezultat gde je MCHC u krvi povišen je ipak najčešće vezan za dijagnozu makrocitne anemije (sferocitoze), koja se javlja kao posledica nedovoljnog unosa ili malapsorpcije vitamina B12 i folne kiseline.

 

Suprotno anemiji, koja je izazvana smanjenjem vrednosti hemoglobina i koja uvek karakteriše patološki proces, povišenje vrednosti hemoglobina samo po sebi ne predstavlja bolest, ali predstavlja simptom koji ukazuje na odvijanje nekog potencijalno patološkog procesa i mogućeg nastanka bolesti. 

 

Vrednost hemoglobina u krvi je važan zdravstveni parametar i pokazatelj zdravlja, pa ga redovno treba pratiti, što se najlakše postiže kroz laboratorijski rezultat, koji pruža i Puls Kardioloski centar u sklopu dostupnih kardioloških i laboratorijskih usluga. 

Povišen hemoglobin – zašto se dešava?

Vrednost hemoglobina može biti povišena kao posledica drugih normalnih procesa i stanja organizma ili se povišenje vrednosti može javiti kao posledica nekih patološki stanja, kao što su određene kardiovaskularne (srčane) i respiratorne (plućne) bolesti. Kao što i same fiziološke vrednosti hemoglobina zavise od pola i životne dobi, tako razlikujemo i povišenje vrednosti hemoglobina kod odraslih i kod dece. 

 

Ukoliko je vrednost hemoglobina viša od 175 g/l kod muškaraca, odnosno 155 g/l kod žena, smatramo da je prisutno stanje povećanog hemoglobina u krvi. Uzroci i stanja koja dovode do povećanja vrednosti hemoglobina u krvi su brojni i zavise od mnogih faktora.  

 

Među najčešće uzroke povišenog hemoglobina kod odraslih ubrajaju se:

 • određene genetske mutacije
 • boravak na velikim nadmorskim visinama
 • dehidratacija
 • određene kardiovaskularne (srčane) bolesti
 • određena plućna oboljenja (HOBP – hronična opstruktivna bolest pluća)
 • neka kongenitalna (urođena) srčana oboljenja
 • dugotrajno pušenje
 • prekomerna dugotrajna konzumacija alkohola
 • povećana sinteza (stvaranje) eritropertina u bubregu
 • upotreba određenih lekova koji podstiču proizvodnju eritrocita (crvenih krvnih zrnaca)
 • poremećaji funkcije koštane srži
 • maligni tumor (rak) jetre
 • maligni tumor (rak) bubrega
 • pojava emfizema pluća
 • korišćenje EPO doping sredstava u sportu
 • određeno godišnje doba (zima)
 • digestivni poremećaji (opstrukcija creva)
 • dijabetes melitus (tip II dijabetes)

 

Kako vrednosti hemoglobina mogu varirati kod odraslih, tako se povišen hemoglobin može javiti i u dečijem uzrastu, s tim da su uzroci koji dovode do povećanja koncentracije nešto drugačiji. 

 

Najčešći uzroci povišenja vrednosti hemoglobina kod dece su:

 • probijanje termina porođaja, tj. rođenje posle 42. nedelje trudnoće
 • određene hromozomske anomalije (Daunov sindrom, trizomije 13. i 18. para hromozoma)
 • mala porođajna težina novorođenčeta
 • majka koja ima dijabetes mellitus (šećernu bolest tip II)

Simptomi povišenog hemoglobina u krvi

Doktorka meri krvni pritisak pacijentkinjiSimptomi koji će se ispoljiti zavise od više različitih faktora, kao što su pol, uzrast, opšte zdravstveno stanje itd.

Neki od simptoma povišenog hemoglobina kod odraslih su:

 • manjak koncentracije 
 • osećaj slabosti celog tela
 • pojava vrtoglavice i konfuzije (zbunjenosti)
 • manjak ili gubitak apetita
 • povišen krvni pritisak
 • usporena i oslabljena cirkulacija
 • pojava otoka
 • svrab po koži
 • plava prebojenost kože (obično najuočljivija na usnama i jagodicama prstiju)
 • bolovi u zglobovima i kostima
 • osećaj utrnulosti ili prolazak trnaca
 • mogući su i poremećaji spavanja

 

Bitno je napomenuti da povišene vrednosti hemoglobina najčešće zaista ukazuju na neko oboljenje, ako je prisutno i kada se otklone svi ostali faktori sredine. Ukoliko primetite pojavu bilo kojih od gore navedenih simptoma, obratite se lekaru koji će vas shodno pregledu i anamnezi, dalje uputiti. 

Među simptome povišenog hemoglobina kod dece ubrajaju se:

 • crvenkasta prebojenost kože
 • žutica
 • hipoglikemija (snižen nivo šećera u krvi)
 • respiratorni problemi
 • mali apetit
 • letargija (stanje manjka energije za normalno svakodnevno funkcionisanje)

Kako sniziti nivo hemoglobina u krvi?

Redukovanje visokih vrednosti hemoglobina može se postići prvenstveno kroz izmenu režima ishrane, primenu prirodnih terapija, kao i upotrebom određenih grupa lekova.

 

Što se tiče prirodnih načina za snižavanje vrednosti hemoglobina, pre svega je potrebno redukovati ishranu i to u smislu povećanja zapremine i učestalosti unosa tečnosti, pre svega vode, čajeva, prirodnih sokova, ali i supa. 

 

Što se tiče izmene režima ishrane, trebalo bi preći na dijetetsko-higijenski režim ishrane ili neku vrstu veganske ishrane koja podrazumeva smanjeni unos proteina koji su uključeni u sintezu hemoglobina, a trebalo bi smanjiti ili izbegavati i unos namirnica koje sadrže gvožđe i vitamin B9. 

 

Takođe, za najbolje efekte poželjno je ne konzumirati alkohol i cigarete.

 

Neke od namirnica koje bi trebalo da se nađu u jelovniku su:

 • žitarice od celog zrna
 • soja (kao zamena za meso)
 • mahunarke
 • orašasti plodovi
 • riba i morski plodovi
 • voće i bobičasti plodovi
 • tofu
 • proizvodi od mleka koji su fermentisani (kefir, pavlaka, sir)
 • zeleno povrće
 • pileće belo meso

 

Pored izmenjenog i prilagođenog jelovnika, u svrhu snižavanja povišenih vrednosti hemoglobina mogu se koristiti i neke od alternativnih/tradicionalnih prirodnih modaliteta terapija kao što su:

 • erundoterapija (primena pijavica u medicinske svrhe)  
 • Cupping terapija (koja služi za otklanjanje nakupljenih toksina u telu upotrebom specijalnih čašica)
 • Mumie ili planinski balzam
 • davanje krvi (koje nije preporučljivo kod postojanja određenih bolesti)

 

Za fiziološko funkcionisanje organizma potrebna je potpuna sinergija svih sistema organa i biohemijskih procesa. Prema tome, ukoliko je vrednost hemoglobina optimalna i ostali sistemi poput kardiovaskularnog, respiratornog i mišićnog sistema će funkcionisati normalno. 

 

Iz gore navedenih razloga vidimo da je hemoglobin izuzetno bitna komponenta ćelijskog metabolizma i da je od velike važnosti kontrolisati nivo hemoglobina jer nam njegove fluktuacije mogu ukazati na brojne procese koji se odvijaju u našem telu, a koji su od izuzetne važnosti u prevenciji, sanaciji ili terapiji potencijalnih patoloških promena, koje ukoliko se ne otkriju pravovremeno mogu dovesti i do nastanka neke od bolesti.  

 

U našoj ustanovi dostupne su vam sve neophodne laboratorijske analize, pa i analiza hemoglobina. Zakažite pregled kod nas korišćenjem kontakt forme na sajtu ili pozivom na telefon.

 

Reference:

Hemoglobin: Structure, Function and Allostery, Subcell Biochem, 2020 ; 94: 345–382. doi:10.1007/978-3-030-41769-7_14, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7370311/pdf/nihms-1608131.pdf

Hemoglobin, Stetoskop.info, https://www.stetoskop.info/savremena-medicina/hemoglobin

Picture of Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Medicinska sestra se priprema za vađenje krvi pacijenata

Tumačenje krvne slike

Krvna slika je analiza krvi koja spada u osnovna ispitivanja, one od kojih se najčešće polazi bez obzira da li se pacijent sprema za redovni

Više »