Simptomi i lečenje angine pektoris

»

»

Simptomi i lečenje angine pektoris
Doktorka cita rezutate
Bol u grudima je veoma neprijatna pojava i može izazvati paniku i strah kod ljudi. Usled toga veća je verovatnoća da će osoba odlučiti da traži stručnu pomoć, što je veoma važno. Angina pektoris i akutni infarkt miokarda su najčešći razlozi za javljanje ovog bola i veoma su opasni.

Naravno, ne mora uvek bol u grudima značiti neku opasnu bolest, ali tu procenu ne treba sami da pravimo. Jačina bola takođe ne mora da bude u skladu sa ozbiljnošću situacije iz prostog razloga što će sve zavisiti od lokalizacije problema. Ukoliko bol nastaje na površini, biće intenzivniji i jače će reagovati na pokrete, udisaje, a bol koji nastaje u srcu može biti prenesen na ruke, ramena i njegov intenzitet može varirati.

Angina pektoris lečenje zahteva i poseta kardiološkoj ustanovi je neophodna.

Šta je angina pektoris?

Angina pektoris je stanje koje karakteriše smanjeni dotok kiseonika do srčanog mišića. Smanjeni dotok kiseonika može biti posledica suženja koronarnih arterija, ali se može desiti i da srčani mišić ima povećanu potrebu za kiseonikom, što je slučaj kada pacijent ima hipertireozu ili tešku anemiju.

Koje vrste angine pektoris postoje?

Postoji više vrsta ovog stanja:

 • hronična stabilna angina pektoris – problemi u vidu bola u grudima se primećuju samo kada je osoba u stanju velikog stresa, tuge ili dok je izložena velikom naporu.
 • nestabilna angina pektoris – podrazumeva pojavu bola u grudima ne samo u trenucima napora, nego i u stanju mirovanja, osim toga on može trajati i duže od 20 minuta. Nestabilna angina pektoris zahteva obavezno javljanje kardiologu, kao i lečenje, a nekad i hospitalizaciju.
 • princmetalova angina pektoris (vazospastična angina pectoris) – ovo je ređi oblik angine i uzrokovan je smanjenim tokom kiseonika ka srčanom mišiću. Bol se može javiti i u stanju mirovanja i u toku sna, a najčešće se ispoljava naglo i ponavlja se danima u približno isto vreme. Kod nekih pacijenata koji su u manjini bol će biti atipičan, pa može biti slabiji i lokalizovan drugačije. Na to mogu uticati godine pacijenta i pridružene bolesti.
 • bezbolna angina pektoris – simptomi angine pektoris u ovom slučaju izostaju, ali problem i dalje postoji, te je dotok kiseonika do srčanog mišića smanjen.

Kako prepoznati anginu pektoris?

Sprovođenje ergometrijskog testa nad pacijentom dok vozi bicikl

Da li je vaš problem angina pektoris simptomi će pomoći da uvidite.

Angina pektoris simptomi:

 • stezanje, peckanje, pritiskanje u grudima
 • bol se nalazi iza grudne kosti
 • bol se može javiti i u stanju mirovanja i pri naporu
 • dužina trajanja bola je 10 i više minuta bez prestanka
 • bol se može razliti i na vrat, ramena, ruke, leđa, ali ne i ispod pupka
 • osim bola može se javiti preznojavanje, povraćanje i gubitak svesti

Ovi simptomi angine pektoris su znak za odlazak kod kardiologa u što kraćem roku. U našem Kardiološkom centru su vam uvek dostupni vrhunski stručnjaci iz domena kardiologije koji su spremni da vam ukažu pomoć odmah.

Rizične gupe za razvoj koronarnih bolesti

Ukoliko možete da se prepoznate u sledećim kategorijama spadate u rizične grupe za razvoj koronarnih bolesti i zato obratite pažnju na to da li se kod vas javljaju simptomi angine pektoris.

Povećan je rizik kod osoba koje su:

 • gojazne
 • puše

ili

 • imaju povišen šećer, šećernu bolest
 • imaju povišen krvni pritisak
 • ukoliko u porodici imaju osobe sa ovom bolešću.

Kako se dijagnostikuje angina pektoris?

Kako bi se držala pod kontrolom angina pektoris dijagnoza mora biti ustanovljena na vreme.

U Kardiološkom centru Puls koristimo Brzu Traku za bol u grudima koja predstavlja niz dobro osmišljenih koraka koji vode do brze dijagnostike i odluke o načinu lečenja problema, a podrazumeva:

 1. Hitan prijem
 2. Kompletnu dijagnostiku i preglede
 3. Opservaciju stanja
 4. Intervenciju (ukoliko je potrebna)

Kada nam se javite zbog bola u grudima i mogućnosti da je vaš problem angina pektoris dijagnoza će biti doneta istog dana. U zavisnosti u kakvom stanju nam se javite, zavisiće i naši koraci.

Ako je pacijent stabilno, može mu biti preporučen test opterećenja (ERGO test) ili test opterećena sa ultrazvukom srca (SEHO test). Ako su rezultati prvog testa pozitivni, dalje će biti obavljena standardna selektivna koronarografija ili MSCT koronarografija. Pacijent koji ima suženja krvnih sudova opasna po život se zadržava u bolnici.

Lečenje angine pektoris

Ozbiljniji poremećaji u dotoku kiseonika u srce zahtevaju hitne intervencije kao što su:

 • PCI (perkutana koronarna intervencija) procedura sa ugradnjom stenta ili stentova – stent je metalna opruga koja se ugrađuje u koronarnu arteriju i tu ostaje zauvek, on smanjuje suženje i omugućava da krv teče kroz krvni sud. Spada u najčešće intervencije u kardiologiji i izvodi se u specijalnim salama. 
 • Bajpas – podrazumeva operaciju koja omogućava bolji dotok krvi u srce. Hirurg koristi venu ili arteriju pacijenta i prišiva je kao dodatni krvni sud koji koronarnu arteriju snadbdeva krvlju na mestu gde nema suženja. Kada je nemoguće ugraditi stent pribegava se ovoj opciji.

Ponekad će primena lekova umanjiti potrebu za intervencijom, a ako do neke od njih dođe, posle će takođe biti neophodni lekovi. Korišćenje lekova je veoma važno za kontrolisanje angine pektoris.

Terapija može podrazumevati neke od sledećih vrsta medikamenata:

 • antiishemijske lekove – mogu da smanje miokardni utrošak kiseonika. U ovu vrstu spadaju beta blokatori, nitrati i kalcijumski antagonisti.
 • antitrombocitne lekove – oni trajno ili reverzibilno regulišu funkciju trombocita.
 • antikogulantni lekovi

Kada nastane angina pektoris dijagnoza u što kraćem vremenskom periodu je prioritet, a potom i odluka o intervencijama i lečenju. 

Od životne važnosti pacijenta je da se drži propisane terapije i da redovno kontroliše svoje stanje. Neadekvatno lečenje ove bolesti dovodi do potpunog začepljenja krvnih sudova i infarkta miokarda. U takvoj situaciji uobičajena terapija neće eliminisati bol, koji će postati jači i duži i tada je potrebno odmah pozvati hitnu pomoć. Od brzine reakcije zavisiće ishod. 

Konsultacije medicinskog osoblja

Prevencija angine pektoris    

Sad kada znate šta je angina pektoris i kakvo angina pektoris lečenje podrazumeva jasna vam je važnost prevencije ovog stanja.

Održavanje optimalne telesne težine, prestanak pušenja i konzumiranja alkohola su obavezni. Kvalitetna, umerena i redovna ishrana, kao i fizička aktivnost u skladu sa godinama i mogućnostima osobe spadaju u veoma važne faktore za sprečavanje nastanka bilo koje bolesti, pa i bolesti srca.

Ako spadate u rizičnu grupu za razvoj koronarnih bolesti usmerite se na razloge zbog kojih ste u takvoj poziciji. Ukoliko ste tu zbog štetnih navika, iskorenite ih, ako je razlog neka druga bolest, redovno uzimajte terapiju i idite na kontrole, a ako u vašoj porodici ima osoba sa koronarnim bolestima, osim zdravih navika uvedite u vašu rutinu i godišnje sistematske preglede.

Zdravlje treba uvek da vam bude na prvom mestu, a u Kardiološkom centru Puls poseban akcenat stavljamo na važnost zdravog srca. Usmereni smo na svakog pacijenta posebno i opremljeni tako da možemo odgovoriti na sve vaše zahteve. 

Medicinsko osoblje vam je uvek dostupno za konsultacije, preglede, intervencije. Osim toga, rado ističemo da naši pacijenti imaju mogućnost korišćenja edukativnih materijala i specijalne usluge e-zdravstva. Na taj način pomoću posebne aplikacije pratimo stanje svojih pacijenata. Veoma su nam važni vaši utisci i sugestije, jer je naš cilj stvaranje sistema po meri svakog od vas.

Zakažite pregled kod nas i uradite veliku stvar za svoje srce, jer ono radi velike stvari za vas svaki dan.

Picture of Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor