Dr Goran Popović kardiolog – U Pulsu je pacijent uvek na prvom mestu uz 24h podrške

»

»

Dr Goran Popović kardiolog – U Pulsu je pacijent uvek na prvom mestu uz 24h podrške
Kardiolog Dr Goran Popović
Dr Goran Popović – kardiolog 

 

Poštovane dame i gospodo, dobar dan. Zahvaljujem vam se što ste došli na otvaranje Puls kardiološkog centra. Kao što ste čuli, počeli smo sa radom pre nešto malo više od devet meseci, u decembru prošle godine. To nisu bili baš povoljni uslovi jer je epidemija Korona virusa zaista pravila sve veće probleme svima nama. Za nas je naš kardiološki pacijent i dalje ostao u fokusu i za ovih devet meseci uspeli smo da se pozicioniramo na terenu neinvazivne i invazivne kardiološke dijagnostike. Omogućavamo našim pacijentima da u najkraćem vremenskom periodu, kroz brze kardiološke trake, dođu da adekvatne dijagnoze i savremene terapije da bi sačuvali svoje zdravlje i zdravlje svog srca. 

 

Naše pacijente evidentiramo kroz elektornske kartone na samom ulasku u Centar a zatim krećemo kroz brzu kardiološku traku, koja je naša specifičnost i omogućava brzu dijagnostiku, da u roku od maksimalno dva sata dođemo do dijagnoze i pružimo savremenu terapiju. 

 

Obavljamo kompletan kardiološki pregled koji počinjemo uzimanjem osnovnih podataka, potom elektrokardiogramom – EKG-om koji je osnovni deo samog pregleda, nastavljamo sa ultrazvučnim pregledom srca i po potrebi pacijentima radimo test opterećenja. Ovo omogućava da u vrlo kratkom vremenskom periodu dijagnostikujemo eventualno postojanje ishemijske bolesti srca, kao jedne od najčešćih uzroka zbog kojeg nam se pacijenti javljaju. Ukoliko je neophodno nastavljamo dijagnostiku najsavremenijim 128-slajsnim CT skenerom i radimo skenersku koronarografiju na osnovu koje procenjujemo da li je pacijentu potrebno uraditi dodatnu dijagnostiku. 

 

Kardiolozi Puls Kardiološkog centraUkoliko stanje pacijenta to iziskuje nastavljamo rad u našoj sali za angiografiju (Angio-sali), gde možemo da uradimo kompletnu proceduru uključujući i dilataciju sa ugradnjom stenta. Na ovaj način pacijent je u najkraćem mogućem vremenksom periodu brzo zbrinut, u sigurnim je rukama i ukoliko se radi invazivna dijagnostika, kroz našu dnevnu bolnicu, pacijent biva opserviran i monitorisan u narednih nekoliko sati, do uspešnog okončanja kompletne dijagnostike. Nakon toga nastavljamo sa permanentnim praćenjem, bilo u ličnom kontatku kroz kontrolne preglede ili u telefonskom ili email kontaktu.

 

Takođe veliki broj pacijenata koji imaju probleme sa poremećajima srčanog ritma mogu da budu obrađeni na adekvatan način kroz monitoring holter EKG-a u trajanju od 24h do sedam dana. Naši aritmolozi po potrebi mogu da urade ablaciju ili DC šok, na taj način veoma brzo i efikasno možemo da rešimo poremećaje srčanog ritma.

 

Pacijenti koji dolaze sa problemom povišenog krvnog pritiska, nošenjem holter monitoringa krvnog pritiska mogu brzo da budu dijagnostikovani i lečeni, što je naročito važno za pacijente koji prvi put imaju problem sa povišenim krvnim pristiskom.

 

Obezbeđujemo pacijentima i kompletnu dijagnostiku, laboratoriju i podršku što se tiče Kovid sistema. Kao što i sami znate, veliki problem u prethodnih 18 meseci je Kovid dijagnostika a naš skener takođe može da uradi kompletnu Kovid dijagnostiku i dijagnostikovanje Kovid pneumonije koja zahteva adekvatno lečenje.

 

Naš centar je na raspolaganju pacijentima 24h i mi se trudimo i uspevamo da nam pacijent uvek bude na prvom mestu, što potvrđuje sve veći broj naših pacijenata koji se javljaju i ukazuju nam poverenje tako što ostaju sa nama. 

 

Meni je drago što sam sastavni deo ovog tima, koji obezbeđuje ne samo odlične uslove za rad i upotpunjuje našu stručnost uz maksimalno dobru dijagnostičku opremu nego je pravo zadovoljstvo i velika čast raditi u Puls kardiološkom centru.

 

Dobro došli u Puls.

 

Picture of Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor