puls

Kako izgleda život sa stentom?

Životi ogromnog broja ljudi su spašeni zahvaljujući izumu koji je omogućio doktorima da na efikasan način deluju protiv koronarne bolesti. Ugradnja stenta omogućila je nastavak

Više »

Operacija karotidnih arterija

Bolest karotidnih arterija koja je posledica njihovog začepljenja spada u veoma česte kardiovaskularne bolesti. Uočena u ranijim fazama, ova bolest se može kontrolisati zdravim životom

Više »

Kako se pripremiti za holter EKG-a

Postoje brojne dijagnostičke metode koje koriste kardiolozima u procesu otkrivanja srčanih problema, a holter EKG spada u najčešće korišćene.    Primenom ove metode moguće je

Više »