Ablacija ventrikularne tahikardije

Ablacija ventrikularne tahikardije je postupak za uklanjanje područja srca na kojima se javljaju nestalni električni signali zbog kojih vaše srce može da kuca neefikasno.

Ventrikularna tahikardija se javlja kada električni signali u donjim komorama vašeg srca (komore) uzrokuju da vaše srce prebrzo kuca. Cilj ablacije tahikardije komore je zaustaviti netačne električne signale i vratiti normalan srčani ritam.

Zašto se radi ablacija ventrikularne tahikardije?

Lekari koriste ablaciju ventrikularne tahikardije za kontrolu ventrikularne tahikardije. Ako imate implantabilni kardioverter-defibrilator (ICD), ablacija ventrikularne tahikardije može smanjiti učestalost šokova koje dobijate od svog ICD uređaja.

Ablacija ventrikularne tahikardije nije korisna za sve vrste ventrikularne tahikardije. Ona nije uvek vaša prva opcija lečenja – lekar vam može prvo preporučiti lekove i druge postupke.

Razgovarajte o mogućnostima lečenja sa timom lekara Puls kardiološkog centra. Zajedno možete odrediti benefite i rizike ablacije ventrikularne tahikardije.

Šta možete očekivati?

Ablacija ventrikularne tahikardije vrši se u bolnici. Dobićete lek ( sedativ ) koji vam pomaže da se opustite. U nekim slučajevima ćete dobiti anesteziju da biste se doveli u stanje nalik snu.

Malo područje blizu vene u preponama je otupljeno i kateteri se uvode u venu. Vaš lekar pažljivo uvodi katetere kroz venu i ulazi u vaše srce.

Kateteri su opremljeni elektrodama koje se koriste za beleženje električne aktivnosti vašeg srca i za slanje električnih impulsa. Lekar koristi ove informacije da bi odredio najbolje mesto za primenu tretmana ablacije ventrikularne tahikardije.

Ablacija ventrikularne tahikardije se može primeniti:

  • Unutar srca. Ako nenormalni rad srca dolazi iz vašeg srca, koriste se posebni kateteri za prenos električne energije (radiofrekventna ablacija) ili ekstremne hladnoće (krioablacija) na ciljno područje, oštećujući tkivo i izazivajući ožiljke. U nekim slučajevima, ovo će blokirati električne signale koji doprinose vašoj ventrikularnoj tahikardiji.
  • Izvan srca (epikardijalna ablacija). Ako je vaš abnormalni otkucaj srca uzrokovan tkivom na spoljnoj strani vašeg srca, lekar će možda koristiti dugu iglu za pristup vašem srcu. Igla se uvlači kroz kožu na grudima i provlači kroz oblogu vreće napunjene tečnošću (perikarda) koja okružuje vaše srce. Umeće se šuplja cev (omotač) i kateteri kroz nju prolaze za pristup spoljnoj površini srca.

Radiofrekventna ablacija ili krioablacija mogu se koristiti tokom epikardijalne ablacije. Ponekad ablacija ventrikularne tahikardije uključuje istovremeno lečenje unutar srca i izvan srca.

Ablacija ventrikularne tahikardije obično traje tri do šest sati. Posle toga bićete odvedeni na u sobu za oporavak, gde će se vaše stanje pažljivo nadgledati. U zavisnosti od vašeg stanja, možda ćete provesti noć u bolnici i sutradan će vam biti dozvoljeno da idete kući.

Lekar će vam zakazati kontrolne preglede kako bi nadgledao vaše srce. Većina ljudi doživljava poboljšanje kvaliteta života nakon ablacije ventrikularne tahikardije. Možda ćete se osećati manje umorno ili ćete doživeti manje ICD šokova.

Ali postoji šansa da se ventrikularna tahikardija vrati. U tim slučajevima postupak se može ponoviti ili bi lekar mogao razmotriti druge tretmane lečenja.